Vernieuwen

‘Toont zich innovatief in het eigen journalistieke handelen. Ontwikkelt een eigen journalistiek profiel door keuzes op inhoud en vorm.’

Dit staat beschreven bij competentie vernieuwen voor jaar drie. Ik denk dat de competentie vernieuwen goed bij me past. Als eerste voorbeeld neem ik daar eigenlijk alle producties voor die ik tot nu toe heb laten zien. Bij Peerke Donders video geëxperimenteerd zonder voice-overs. Bij GLOW de dictafoon aangezet en niet meer uitgezet, puur geluid van wat de mensen kunnen meekrijgen. Bij de Gourmet Market heb ik geprobeerd mooie en originele beelden te schieten, maar heel vernieuwend was dat niet. Mijn podcast vond ik vernieuwend omdat het over een onderwerp ging wat niemand kent; professioneel tafelvoetbal.

Daarnaast heb ik het blok ExVo gedaan. Een heel leerzaam blok was dat waar vernieuwen eigenlijk wel centraal staat. Om dat aan te tonen zal ik mijn idee kort pitchen. Waar ik zelf erg tegen aan liep op de eerste jaren middelbare school was het feit dat ik het nieuws lastig tot me kon krijgen. Veel onderwerpen vond ik niet interessant of waren te moeilijk beschreven. Daarnaast zit de jeugd van tegenwoordig meer op hun telefoon dan nog met elkaar te praten. Dus mijn idee was om dat probleem te combineren met een nieuwsapp voor jonge middelbare scholieren. Ze kunnen tijdens de pauze deze app gebruiken of natuurlijk een ander moment wat hun schikt. Wat ontzettend populair is binnen deze doelgroep zijn GIFjes (zie hieronder) of memes (onderste van de twee).  Die heb ik verwerkt in mijn nieuwsapp.

Zoals je hieronder kan zien begint de app met een keuze. Je kiest een van de GIFjes die je het leukste vind. Elk GIFje is gekoppeld aan een onderwerp.

Mocht je voor het linker GIFje hebben gekozen krijg je een nieuwitem over een voetballer die misschien een transfer gaat maken voor 18 miljoen euro.

Mocht je het andere GIFje hebben gekozen krijg je een nieuwsitem over methaan gas. Om ervoor te zorgen dat leerlingen niet altijd hetzelfde onderwerp kiezen (wat kan gebeuren door toeval of door te duidelijke GIFjes) zorgt het algoritme in de app nadat er drie keer bijvoorbeeld milieu is gekozen dat er nu alleen sport en politiek gekozen kan worden of politiek en buitenlands nieuws.

De interesses van leerlingen worden dus gewekt door memes of GIFjes die ze herkennen van het internet en dit wordt toegepast op het nieuws. Bij moeilijke onderwerpen wordt de berichtgeving van het jeugdjournaal gebruikt. Bij onderwerpen die ze vaker kiezen gaat het niveau omhoog. Bijvoorbeeld eerst jeugdjournaal die politieke gebeurtenissen uitleggen naar RTL Nieuws items over politiek.

Achteraf gezien had ik de app verder kunnen ontwikkelen in praktijk. Dat ik bij wijze van nu de app nu kon laten zien in gebruik. Zover ben ik nog niet. Ik ga tijdens mijn minor Spaans kijken hoe ik de app verder kan ontwikkelen tot een echt product.

By Wessel

Student journalistiek aan de FHJ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *